Upprop

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Människor på flykt ska inte hindras att nå Sverige.
Familjer ska kunna återförenas utan att riskera livet.
Därför protesterar vi mot transportöransvar och alla hinder mot familjeåterförening! 

Människor som behöver skydd ska vara trygga i Sverige.
Barn ska bemötas med omsorg och framtidstro.
Därför protesterar vi mot tillfälliga uppehållstillstånd och alla åtgärder som inskränker asylrätten och som strider mot barnkonventionen!

Ovanstående upprop lanserades den 3 januari 2016. 68150 personer ställde sig bakom uppropet genom att underteckna här på hemsidan eller på en papperslista. Dessutom stöddes uppropet av 160 organisationer. 

Den 15 juni 2016 lämnades namninsamlingen över till några av riksdagspartiernas migrationspolitiska talesmän, av representanter från flera av initiativtagarna och riksorganisationena bakom kampanjen. 

Den 21 juni röstade riksdagen - trots massiv kritik från remissinstanser och experter - igenom en tillfällig lag som begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. ID-kontroller och transportöransvar med syfte att hindra asylsökande från att nå Sverige infördes redan i början av året. 

Folkkampanj för Asylrätt nådde inte sitt syfte att hindra dessa åtgärder. Men under kampanjen har allt fler människor i Sverige blivit medvetna om hur åtgärderna drabbar människor på flykt och hur EU-länderna gemensamt stänger sina gränser för asylsökande. 

Vi tackar alla som hjälpt till med de praktiska uppgifter som behövs i en kampanj, alla som bidragit med brev och artiklar, alla som gjort filmer, poddar, dikter, sånger och teaterpjäser, alla som skapat uppmärksamhet för asylrätten på gator och torg, alla som stött saken med uppmuntrande tillrop och inte minst alla som delat med sig av sina erfarenheter! Ni har varit fantastiska! 
En ring av personer som sträcker händerna i luften. Inuti cirkeln står personer i orangea flytvästar.Foto: Mikael Holbek

Under kampanjen har nya kontakter knutits mellan asylsökande, aktivister och människor som engagerats på olika sätt. Vi kommer att behöva varandra när den tillfälliga lagen börjar tillämpas och de som drabbas behöver stöd. Vi kommer också att behöva ta tillvara engagemanget som skapats i denna kampanj och i många andra organisationer, för att förhindra att den tillfälliga lagen blir permanent. 

Alla som ställt sig bakom uppropet uppmanas att gå med i organisationer som fortsätter arbeta för asylrätt - till exempel initiativtagarna till denna kampanj. Flera av dessa ordnar träffar och kurser under sommaren. Dessa organisationer och lokalgrupperna som skapats under namnet Folkkampanj för Asylrätt kommer att kallas till ett gemensamt rådslag hösten 2016. 

Kampanjen är avslutad - kampen för asylrätt forsätter!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone