Refugee Story – av och med ungdomar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Eslam AL Hamdan och ungdomar från Ödeshög dansade flykten vid manifestationen för asylrätt och säkra vägar i Stockholm den 27 februari. Ungdomarna kommer från flera krigsdrabbade länder och från Sverige. Eslam AL Hamdan är själv asylsökande. Denna korta uppsättning är ett litet utdrag ur hela föreställningen som tar ca en timme. Film: Bilal Anis.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone