Vi kommer inte att glömma!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Sanna Vestin skrev:

Riksdagsbehandlingen av den tillfälliga lagen, ”familjesplittringslagen”, är flyttad från den 27 april och det är nu oklart när lagen kommer att behandlas. Vad hände? Och vad händer nu?

Artikeln justerad 16-03-17

Folkkampanj för Asylrätt gick igång den 3 januari, dagen innan id-kontrollerna i Danmark infördes. Den tog snabbt fart; efter drygt ett dygn hade 10.000 undertecknat vårt upprop. Sedan verkade intresset ebba ut nästan lika snabbt. Det verkade som att budskapet stannade inom en begränsad krets. En artikel i Aftonbladet med 164 namnkunniga undertecknare gjorde reklam för uppropet, liksom flera andra debattartiklar och bloggare. Det gick ändå trögt.

Men opinionen var inte död. Efter ett antal veckor, och efter att regeringen kommit ut med det konkreta lagförslaget med alla sina drastiska detaljer, så har kampanjen börjat växa underifrån. Nu finns sex lokala organisationer som gör egna aktioner, sprider affischer, ordnar möten, spelar in videofilmer, uppvaktar politiker…

Samtidigt har diskussionen gått varm kring lagförslaget mellan deltagare i Folkkampanj för Asylrätt och andra frivilligorganisationer, jurister med flera som engagerar sig för asylrätt. När remisstiden gick ut den 10 mars visade det sig att alla remissinstanser, bland dem varenda mr-organisation i Sverige liksom Sveriges Kristna Råd, UNHCR, Barnombudsmannen och juridiska institutioner hade sågat regeringens förslag. Förutom brotten mot internationell rätt och humanitära hänsyn slog de ner på slarvig lagteknisk konstruktion och bristande konsekvensanalys.

Dessutom kritiseras förslaget hårt av alla domstolar och myndigheter som yttrat sig, och den 11 mars underkändes det på DN Debatt av fyra av socialdemokraternas sidoorganisationer. ”Ministern borde ligga sömnlös” kommenterade en krönikör i Aftonbladet.

Många av dessa organisationer kommer säkert att fortsätta protestera mot lagen. Folkkampanj för Asylrätt som för en månad sedan verkade föra en tynande tillvaro har blivit en viktig del av en större rörelse. Samtidigt såg det ut som att riksdagsbehandlingen av lagen skulle flyttas till slutet av juni. Vi vet inte om det är den massiva kritiken som tvingar regeringen till omarbetningar – eller om regeringen tror att detta ska vara glömt i midsommarveckan…

Tillägg 16-03-17: Det är oklart när riksdagen kommer att behandla lagförslaget. Ärendet flyttades från den 27 april till den 20-21 juni i riksdagens kalender. Men därefter har det lyfts ut och inte fått något nytt datum. Det kan alltså hända att lagförslaget behandlas tidigare som det först var planerat.

Vi kommer inte att glömma! Det blir en utmaning både för aktivister och organisationer att finna nya former och utnyttja tiden så att kampanjen inte rinner ut i sanden utan växer. När  riksdagsmännen än fattar beslut ska de inte kunna blunda för opinionen som kräver respekt för asylrätten, respekt för barnen, respekt för människorna på flykt.

När jag skriver detta har uppropet undertecknats av 120 organisationer och 28.662 personer. Det räcker inte, vi ska bli 100.000!

Men det kommer inte att gå utan dig… Se alla tipsen om vad du kan göra på egen hand här – och kontaktuppgifterna till lokalgrupper!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone