Barnombudsmannen: Barnfientligt!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

barnombudsmannen

Alla remissinstanser som har tyckt till om regeringens lagförslag är kritiska. På facebooksidan för Folkkampanj för Asylrätt lägger vi ut citat från en remissinstans per dag. Här är nästa exempel, från Barnombudsmannen!

Barnombudsmannen har kommenterat förslaget utifrån konventioner om barns rättigheter. BO anser att förslaget är barnfientligt och varnar för dominoeffekten i Europa som kommer bidra till bestämmelser som gör det ännu sämre för barn på flykt.
Retoriken som används i lagrådsremissen är onödig och bidrar till onödig oro. T ex “Den allmänna ordningen och säkerheten hotas inte av att Sverige och andra länder erbjuder barn på flykt skydd eller möjlighet till familjeåterförening.”

Läs vad fler remissinstanser säger på vår sida med referat!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone