Kampanjen fortsätter!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

De förändringar i den tillfälliga lagen som regeringen nu lagt fram är inget svar på den massiva kritiken mot förslaget. Lagförslaget är fortfarande – med barnombudsmannens ord – barnfientligt. Det är fortfarande inhumant och det bryter fortfarande mot internationell rätt. Folkkampanj för Asylrätt kommer att fortsätta. Namninsamlingen förlängs till den 11 juni. Vi uppmanar samtidigt alla som har fulltecknade namnlistor att skicka in dem!
Läs mer nedan!

Större annons 2

Många reagerade mot åtgärdspaketet som drabbar redan utsatta människor. Folkkampanj för Asylrätt bildades för att samla alla som vill protestera mot dessa planer och stoppa försämringarna.

ID-kontrollerna som transportföretagen måste genomföra i Danmark och Tyskland infördes redan 4 januari. De har bidragit till att antalet asylsökande minskat till ca 5 procent av antalet då det var som högst i höstas.

I februari la regeringen ändå fram förslaget om en tillfällig lag med försämrade möjligheter till uppehållstillstånd och familjeåterförening. Kritiken mot lagförslaget i över 60 remissvar blev bedövande. Snart sagt varenda organisation i Sverige som arbetar för mänskliga rättigheter, som kyrkor, UNHCR, Röda Korset, Barnombudsmannen, fackförbund mfl har avstyrkt hela eller delar av förslaget för att det bryter mot internationell rätt och humanitära hänsyn. Dessutom slår många ner på slarvig lagteknisk konstruktion och bristande konsekvensanalys – och det gör även domstolar och myndigheter som uttalat sig.

Vanliga påpekanden är att förslaget inte går ihop med barnkonventionen och att EU:s familjeåterföreningsdirektiv inte får tolkas som regeringen gör. Många reagerar också mot att de som erkänns som skyddsbehövande bara kan få permanent uppehållstillstånd genom arbete.

Sista dag att samla in namn för folkkampanjens upprop sattes till den 20 april för att listorna skulle kunna överlämnas till riksdagen före beslutet om den tillfälliga lagen.

Den 6 april presenterade regeringen en lagrådsremiss som sades gå en del av remisskritiken till mötes. Men förändringarna är marginella. Endast tre punkter berör de stora försämringar som vi från Folkkampanj för Asylrätt har fokuserat på:

  • Anhöriga till en person som fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande ska få återförenas ”om ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande”. Vad detta betyder i praktiken vet vi inte. Det blir en individuell prövning och praxis kommer att bildas av domstolarna. Men regeringens bedömning är att paragrafen bara kommer att användas i undantagsfall. Grundregeln är fortfarande att alternativt skyddsbehövande (främst krigsflyktingar, till exempel de flesta från Syrien) inte får återförenas med sin familj.
  • Personer under 25 år kommer inte att kunna permanenta sitt uppehållstillstånd genom arbete, om de inte också har godkänd gymnasieutbildning. En möjlighet till tidsbegränsat tillstånd för att gå ut gymnasiet ska införas. Detta är bra med tanke på att barn inte ska lockas att försöka skaffa jobb istället för att gå ut skolan. Men samtidigt förlorar en stor grupp unga vuxna möjligheten till permanent uppehållstillstånd ens genom arbete.
  • Efter kritiken från remissinstanserna har en ny paragraf lagts till som innebär att ett mycket svårt sjukt barn kan få permanent uppehållstillstånd om barnet absolut inte kan rehabiliteras annars. Även om inte så många barn kommer att lyckas bevisa detta är det ändå ett viktigt genomslag för den allvarliga kritiken från läkare m.fl!

Tidpunkten då lagen ska träda i kraft har skjutits fram till den 20 juli.

De förändringar i den tillfälliga lagen som regeringen nu lagt fram är inget svar på den massiva kritiken. Lagförslaget är fortfarande – med barnombudsmannens ord – barnfientligt. Det är fortfarande inhumant och det bryter fortfarande mot internationell rätt.

Samtidigt har situationen för huvudpersonerna, människorna på flykt, försämrats dramatiskt. Sveriges id-kontroller blev en del av EU-ländernas snabba nedrustning av flyktingmottagandet och upprustning av gränskontrollerna. Det transportöransvar vi protesterar mot i vårt upprop kompletteras nu med att flyktingar möts med tårgas, fängslande och deportationer vid EU:s yttre gräns – en utveckling som Sverige är medskyldigt till.

Vi varnade för att de anhöriga (oftast kvinnor och barn) som inte får återförenas istället måste resa med smugglarna och riskera livet i Medelhavet. Idag riskerar de också att hindras med våld av EU:s och Turkiets gränsvakter. Det är ytterligare en anledning till att vi måste fortsätta kampanjen mot ”familjesplittringslagen”. Den övergång till lagliga vägar att söka asyl som utlovats har vi ännu inte sett i verkligheten.

Folkkampanj för Asylrätt kommer att fortsätta. 143 organisationer och 45.000 privatpersoner står nu bakom uppropet. En rad lokala kampanjgrupper driver kampanjen med egna initiativ; filmer, poddar, demonstrationer, insändare…

Namninsamlingen förlängs. Riksdagsbehandling är inte fastställd, men väntas ske i mitten av juni. Därför blir sista chansen att samla namn lördag den 11 juni. Vi uppmanar samtidigt alla som har använda namnlistor att skicka in dem vartefter! Vi kommer att behöva dem för att fram till riksdagsomröstningen uppvakta politiker och på alla sätt visa att det finns ett folkligt stöd för asylrätten i Sverige.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone