Hur ska de orka?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Wilhelm Tosser skrev:

Jag vet inte hur det känns att tvingas fly och lämna sitt hem; familj, vänner, förälskelse. Att som barn, med egen kraft, ta sig över världsdelar på jakt efter ett nytt hem, bort från krig, bort från förföljelse.

Jag vet inte hur det känns att över telefon få bekräftat att ens lillasyster satt sig i en båt för att korsa medelhavet. Och jag vet inte hur det känns att bo ensam i Sverige när kontakten med samma lillasyster bryts.

Vad jag däremot vet är att barn och ungdomar med sådana erfarenheter för dagliga kamper. Inte bara mot sömnlösa nätter, plågsamma minnen och oro. Inte bara mot myndigheter eller för att vinna omgivningens förtroende; en kamp mot fördomar och rasism. Utan också kamper för att övervinna och bemästra det nya språket, läsa läxor och lämna in skoluppgifter i tid. Ständiga kamper för att hålla sig på fötter och kunna behålla hoppet om en ljusnande framtid i Sverige.

En ny lag skulle inte förändra detta faktum. En ny lag skulle emellertid lägga ytterligare vikt på redan tungt belastade axlar. En ny lag skulle göra kamperna än tuffare att föra.

Fler sömnlösa nätter, ökad oro och mer ångest ger varken bättre förutsättningar att navigera rätt i en snårig grammatik eller ökad kraft att konkurrera på en arbetsmarknad som redan systematiskt försöker stänga dem ute. Hur ska de orka?

En ny lag om tillfälliga uppehållstillstånd skulle inte bara innebära ytterligare fjättrar och hinder. En ny lag om tillfälliga uppehållstillstånd skulle också försvåra möjligheterna för barn och ungdomar att bygga ett nytt, stabilt och tryggt liv i Sverige; ett nytt hem med nya vänner och nya förälskelser.

wilhelm_tosserWilhelm Tosser
Boendepersonal

Läs fler vittnesmål på facebooksidan Stoppa förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone