Blogg

Vill du skriva eller tala in ett brev? Vill du skicka in ett förslag eller en länk till någon artikel eller film? Använd rutan ”Kommentera!” här nedan. En del inlägg kommer vi att publicera – säg till om du inte vill det. Du kan till exempel förklara varför du stödjer kampanjen, hur regeringens åtgärder kommer att drabba dig och andra, eller ge dina positiva förslag för ett hållbart flyktingmottagande.
Längre inlägg och filmer kan skickas till info@folkkampanjforasylratt.se. Observera att bloggen modereras och är avsedd enbart för inlägg inom Folkkampanj för Asylrätt.

Vi är…

Seluah Alsaati läste sin dikt vid ”Tillsammansskapets” manifestation i Stockholm den 16 januari 2016:

vi är flykten i bilen, smugglaren och dealen
vi är striden och vi står mitt i den
ingen gömmer sig i skuggan
ingen lägger sig på spår
ingen trängs i ett läger om det inte var krig i år
vi är tårarna som rinner ner
vi är treåriga Alan som inte finns mer
saknad av miljoner men räddad av ingen
Läs hela texten

Vi måste stå upp mot regeringens politik!

Regeringens åtgärder med syfte att hindra människor på flykt att söka en fristad i Sverige innebär att asylrätten begränsas och barnkonventionen sätts ur spel. Nu är det dags för svenska folket att höja sina röster och aktivt visa sitt missnöje med denna förödande politik. Så skrev Lukas Sköld och Isa Lybeck för Folkkampanj för asylrätt i tidningen ETC den 12 januari. Läs hela artikeln här!

Ska flyktens och asylprocessens osäkerhet och vånda fortsätta prägla barnens liv?

Anneli Bergman skrev:

Jag jobbar med ensamkommande barn. De är starka men också sköra. Den psykiska ohälsan är stor. Ensamheten. De kommer drabbas extra hårt om regeringens förslag blir verklighet. Jag jobbar på ett så kallat PUT-boende (för barn med permanenta uppehållstillstånd). Till skillnad från ett transit- eller asylboende kan vi jobba långsiktigt med barnen för att de ska få en nystart i Sverige. ”Tillit, trygghet, långvariga relationer till trygga vuxna” är sådant som står i barnens vårdplaner som vi får från socialtjänsten. PUT-boenden kommer troligtvis inte längre finnas, för nästan ingen kommer få PUT. Istället ska flyktens och asylprocessens osäkerhet och vånda fortsätta prägla barnens liv.

Läs hela texten

Att göra det omöjliga

Anna skrev:

Vi bär olika erfarenheter gällande gränser. För vissa av oss är det ett glatt sommarminne, en resa till något nytt och spännande, för andra av oss gör gränsen skillnad på liv eller död.

Med tanke på min begränsade erfarenhet ville jag veta mer om andras berättelser och tankar, så därför har jag intervjuat två nära personer till mig som har andra erfarenheter. Dels min farbror Tomi som lämnade ett sovjetiskt Ungern när han var 23 år, vilket var år 1971, och min vän Ahmad som flydde Afghanistan när han var 11 år vilket var år 2007.

Läs hela texten