Hallå Riksdagen! 68150 personer vill er något!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

67 382 namn mot ny asyllag överlämnades till riksdagsledamöterna idag.

Den 21 juni ska riksdagen besluta om en tillfällig lag som begränsar möjligheten för flyktingar att få uppehållstillstånd i Sverige. Samtliga remissinstanser har kritiserat lagförslaget, bland annat för att det inte lever upp till Barnkonventionen, skulle splittra familjer, tvinga människor att leva i permanent otrygghet samt för att det försvårar integrationen.

Folkkampanj för Asylrätt bildades för att protestera mot den tillfälliga lagen och andra delar av regeringens åtgärdspaket för att minska antalet asylsökande. Den 15 juni överlämnades kampanjens upprop med 67382 namn till representanter för fyra av riksdagspartierna.

sanna_fredrik
Sanna Vestin lämnar över en av buntarna till Christina Höj (V), Fredrik Lundh Sammeli (S) och Maria Ferm (MP). Utanför bild är Johanna Jönsson (C).

namnlistor

IMG_1078 (1)
Några av dem som står bakom Folkkampanj för Asylrätt står redo med buntarna: Jasminé Mehho (RFSL Newcomers), Lukas Sköld (Refugees Welcome Stockholm, Maria Strandberg (Folkkampanj för Asylrätt), Sanna Vestin, (Flyktinggruppernas Riksråd, FARR), Dona Hariri (Jurister på Stockholms Central), Michael Williams (Sveriges Kristna Råd), Elin Lindén (folkkampanjen) och Frida Sandegård (RFSL). Även Anna Ek från Svenska Freds- & Skiljedomsföreningen deltog.

Kampanjen startades i december 2015 av ett antal organisationer som arbetar med att stötta flyktingar eller som själva har erfarenhet av flykt, med syfte att bilda opinion mot lagförslaget. Sedan dess har nio lokalgrupper startats runt om i landet och 160 organisationer har ställt sig bakom kampanjen, förutom de enskilda som har undertecknat uppropet. Uppdatering: Den 21 juni lämnades 768 sent inkomna namn in, varför namninsamlingens slutliga resultat blev 68150 namn.

Folkkampanj för Asylrätt är djupt kritiska till hur lagen skulle försämra livsvillkoren för barn och vuxna på flykt. Det är inte acceptabelt att våra politiker skyddar gränser istället för människoliv. Därför vädjar vi till riksdagsmännen att inte rösta för lagförslaget den 21 juni.

overlamning
Överlämningen skedde utanför riksdagshuset.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone