Internationella Flyktingdagen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

FN:s årsrapport: 24 människor tvingas fly – varje minut.
Idag, på den internationella flyktingdagen, släpper FN:s flyktingorgan UNHCR ny statistik över flyktingsituationen i världen. Tyvärr är det dyster läsning – 65,3 miljoner människor är just nu på flykt, fler än någonsin tidigare. Drygt hälften är barn och oroväckande många är ensamkommande.

Idag den internationella flyktingdagen, då de vackraste orden om flyktingars rättigheter brukar uttalas och priser delas ut för humanitära insatser, denna dag har riksdagen valt för att debattera lagförslaget som kommer att inskränka möjligheterna för människor på flykt att få skydd i Sverige och att få återförenas med sina familjer.

Sveriges biskopar: Värna barnen när ni röstar om uppehållstillstånden!
Så skriver biskoparna i en artikel på Dagens Nyheter debatt idag där de vädjar till riksdagens majoritet att ompröva sina ställningstaganden om möjligheten att få uppehållstillstånd och i morgon rösta så att barnens intressen säkerställs.

Henry Ascher: Tillfällig asyllag – Sverige kommer att splittra familjer
I Dagens Nyheter debatt skriver läkaren Henry Ascher om sina släktingar som dog eller försvann i nazityskland: “Till dig som är ledamot i Sveriges riksdag vill jag säga: Jag växte upp med min pappas smärta. Jag har levt med den. Kanske visste vi inte bättre på den tiden. Men i dag är kunskapen stor. När du skall trycka på voteringsknappen om den nya utlänningslagen den 21 juni har du ett ansvar för människors framtid och liv, människor som desperat försöker överleva krig, förtryck och förföljelse. Människor som min pappa. Jag hoppas att du i framtiden skall kunna möta deras barn med stolthet och säga: ”Jag tog mitt ansvar – och gjorde det jag kunde.”

Klas Åmark: Så kan Raoul Wallenberg hjälpa oss att göra rätt val i flyktingkrisen
Även historikern Klas Åmark påminde igår i Dagens Nyheter om det val människor har i svåra tider: “Välja måste vi, nu när desperata flyktingar vädjar om vår hjälp. Regeringen vill genomföra allvarliga inskränkningar i asylrätten, medan Folkkampanjen för asylrätt protesterar, bland annat genom en stor namninsamling. Då var insatserna i Budapest kontroversiella, i dag hyllas hjälparbetarna där som hjältar. För drygt ett år sedan lovade Stefan Löfven på Förintelsens minnesdag att arbeta för ett öppnare Sverige. Nu vill han stänga dörrarna.”

Amnesty: Ni har barnens öde i era händer, politiker!
I Aftonbladet uppmärksammar representanter för Amnesty International att det är internationella flyktingdagen och vädjar även de till riksdagsledamöterna: “Sverige har länge varit ett föregångsland vad gäller flyktingpolitik och ett värdigt mottagande av utsatta människor. Att införa de åtgärder som föreslås med den nya lagen skulle få mycket stora konsekvenser inte bara för människor på flykt, utan även riskera att allvarligt skada det förtroende och goda namn som Sverige byggt upp på den internationella arenan. Vi uppmanar nu riksdagens samtliga ledamöter att se till att lagen inte träder i kraft!

Folkkampanj för Asylrätt kan inte annat än hålla med. Det är en skam om Sverige idag skulle välja att försämra möjligheterna för flyktingar och skyddsbehövande att få skydd, trygghet och rätt till familjeåterförening.

Rösta nej!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone