Jag hämtar dig om tre år!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Röda Korset skrev:

Hur skulle du känna om du inte fick träffa din familj på tre år? För många som drabbas av en ny svensk lag kan det bli verklighet.

Röda Korset: “Det handlar om en tillfällig lag som ska träda i kraft 20 juli i år och sedan gälla i tre år. Den innebär att de som beviljas asyl nu ska få tidsbegränsade uppehållstillstånd, inte permanenta och att familjeåterförening blir svårare. Vi säger riv lagen. Inte familjer. #rivlagen”

Följ Röda Korsets kampanj här!
Skriv under upprop från Folkkampanj för Asylrätt här!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone