Kampanjen avslutad – kampen fortsätter

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
En ring av personer som sträcker händerna i luften. Inuti cirkeln står personer i orangea flytvästar.
Vi tackar alla som hjälpt till med de praktiska uppgifter som behövs i en kampanj, alla som bidragit med brev och artiklar, alla som gjort filmer, poddar, dikter, sånger och teaterpjäser, alla som skapat uppmärksamhet för asylrätten på gator och torg, alla som stött saken med uppmuntrande tillrop och inte minst alla som delat med sig av sina erfarenheter! Ni har varit fantastiska! Foto: Mikael Holbek


Folkkampanj för asylrätt lanserade sitt upprop den 3 januari 2016.
68150 personer ställde sig bakom uppropet genom att underteckna på hemsidan eller på en papperslista. Dessutom stöddes uppropet av 160 organisationer.

Den 15 juni 2016 lämnades namninsamlingen med 67382 namn över till några av riksdagspartiernas migrationspolitiska talesmän (se film), av representanter från flera av initiativtagarna och riksorganisationerna bakom kampanjen. Strax före omröstningen den 21 juli lämnades sent inkomna listor med ytterligare 768 namn in. Därmed blev det 68150 namn.

Den 21 juni röstade riksdagen – trots massiv kritik från remissinstanser och experter – igenom en tillfällig lag som begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. ID-kontroller och transportöransvar med syfte att hindra asylsökande från att nå Sverige infördes redan i början av året.

IMG_1097
Utanför Riksdagshuset hölls en manifestation som pågick i flera timmar med tal och musik. Arrangör var Folkkampanj för Asylrätt Skåne. Svenska Kyrkan, Somaliska Riksförbundet, Individuell Människohjälp, RFSL Newcomers med flera stod som medarrangörer. Foto Sanna Vestin. Se fler bilder och lyssna till tal från manifestationen!

Folkkampanj för Asylrätt nådde inte sitt syfte att hindra dessa åtgärder. Men under kampanjen har allt fler människor i Sverige blivit medvetna om hur åtgärderna drabbar människor på flykt och hur EU-länderna gemensamt stänger sina gränser för asylsökande.

IMG_1130
En tyst minut hölls på Mynttorget när det blev känt att riksdagsmännen med stor majoritet antagit den tillfälliga asyllagen som kommer att begränsa möjligheterna till uppehållstillstånd och familjeåterförening i Sverige. Lyssna till moderatorn Beatrice Rundströms kommentar, talkörerna och den tysta minuten i videoinspelning av Ulrika Westerlund, Feministiskt Perspektiv..

Vi tackar alla som hjälpt till med de praktiska uppgifter som behövs i en kampanj, alla som bidragit med brev och artiklar, alla som gjort filmer, poddar, dikter, sånger och teaterpjäser, alla som skapat uppmärksamhet för asylrätten på gator och torg, alla som stött saken med uppmuntrande tillrop och inte minst alla som delat med sig av sina erfarenheter! Ni har varit fantastiska!

demo_goteborg_16-04-24
Demonstration i Göteborg 24 april 2016.

Under kampanjen har nya kontakter knutits mellan asylsökande, aktivister och människor som engagerats på olika sätt. Vi kommer att behöva varandra när den tillfälliga lagen börjar tillämpas och de som drabbas behöver stöd. Vi kommer också att behöva ta tillvara engagemanget som skapats i denna kampanj och i många andra organisationer, för att förhindra att den tillfälliga lagen blir permanent.

Alla som ställt sig bakom uppropet uppmanas att gå med i organisationer som fortsätter att arbeta för asylrätt – till exempel initiativtagarna till denna kampanj. Flera av dessa ordnar träffar och kurser under sommaren. Dessa organisationer och lokalgrupperna som skapats under namnet Folkkampanj för Asylrätt kommer att kallas till ett gemensamt rådslag hösten 2016.

Kampanjen är avslutad – kampen för asylrätt forsätter!

3677152_3264_1837

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone