Vilket Sverige vill vi ha? Flyktingbarnen och den svenska modellen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Sanna Vestin skrev i Dagens Arbete:

(…) Jag var metallare i 25 år, liksom Stefan Löfven, och jag vet att många väljare vill ha ordning och reda i flyktingmottagandet. Men jag är också säker på att de inte vill att familjer ska splittras med berått mod. Att behandla barn illa bara i syfte att andra ska avskräckas, det är inte ordning och reda – det är panikåtgärder mot de svagaste. Vi metallare vet att man måste göra saker och ting tillsammans och ställa upp för varandra om det ska bli bra. En human flyktingpolitik hör till den svenska modellen.

(…) Det finns riksdagsmotioner om att bevara rätten till familjeåterförening och om permanenta uppehållstillstånd för barn. Inte mindre än fyra partier vill att ”ömmande omständigheter” ska finnas kvar. Ni som sitter i riksdagen, ni kan rösta för motionerna. Ni har ett val. Vilket Sverige vill ni ha?

Läs hela artikeln i Dagens Arbete, industriarbetarnas tidning.

SannaVestin_FARR_2Sanna Vestin, som är ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, höll ett tal kring samma ämne vid manifestationen för asylrätt i Stockholm den 11 maj. Hela talet på Youtube: “Om barnen på flykt – och monstret vi släppte lös”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone