Asylrätten – en mänsklig rättighet

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Nedanstående artikel till förmån för samma krav som Folkkampanj för Asylrätt driver, publicerades i Aftonbladet den 1 februari 2016.

"Jag förstår inte hur den flyktingtragedi vi bevittnar debatteras som ett större problem för oss än för alla som genomlever den"
Theodor Kallifatides

Vi försvarar härmed de mänskliga rättigheterna för asylsökande flyktingar som vandrar upp och söker sin tillflykt i vårt land. Sverige är ett rikt land och har tillräckligt med plats för att ta emot fler.
Vi vill att de asylsökande människorna, vuxna och barn, ska känna sig välkomna och beviljas det skydd de är i behov av.
Asylrätten är en mänsklig rättighet enligt såväl lag som de konventioner Sverige undertecknat.

"Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse."
Ur Artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd – för möjligheten att integreras i det svenska samhället och återvända till sitt hemland när man själv kan och vill.

De föreslagna tillfälliga uppehållstillstånden är för varje skyddsbehövande flykting och för Sverige enligt sakkunniga bedömningar från jurister och läkare förödande humanitärt, ekonomiskt, administrativt och arbetsrättsligt. Det strider också mot FN:s barnkonvention att inte se till barnets bästa.

Vi kräver att FN:s barnkonvention tillämpas – barnkonventionen som är planerad att göras till svensk lag. Artikel 39 beskriver att barn som varit utsatta för övergrepp eller som har erfarenhet av väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning “i en miljö som befrämjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet”. Vad flyktingbarn behöver enligt all erfarenhet är hopp, trygghet och förutsägbarhet.

Vi kräver rätt till familjeåterförening för ofrivilligt splittrade familjer. Artikel 10 i Barnkonventionen säger att ansökningar från ett barn eller dess föräldrar om familjeåterförening ska behandlas på ett “positivt, humant och snabbt sätt”.

Vi vänder oss emot de oetiska och ovetenskapliga åldersbedömningar som utförs i dag. De har dömts ut av barnläkare och experter eftersom felmarginalerna är för stora och de leder till rättsosäkra beslut.

Vi ifrågasätter ID-kontroller på vägen till Sverige, som hindrar flyktingar att nå hit och söka asyl eller resa vidare. Bland dem som saknar pass kan finnas många av de mest utsatta och traumatiserade människorna, de som verkligen behöver komma hit. Identitetshandlingar kan lika gärna visas upp på Migrationsverket då flyktingen söker asyl.

Vi vill se fler effektiva förslag som löser bostadskrisen, jobbkrisen och skolkrisen och som skapar förutsättningar för ett bra mottagande för asylsökande, i stället för regeringens lagförslag om hur vi ska hindra människor att komma hit.

Sverige måste leva upp till de mänskliga rättigheterna! Försvara rätten till asyl!

Om du vill ansluta dig till denna text, gör som ca 500 andra och underteckna på hemsidan för Etikkommissionen i Sverige. (Detta gäller alltså debattartikeln. Kampanjens upprop undertecknar du här!)

Undertecknare i Aftonbladet:

Britta Abotsi, journalist
Alexandra Coelho Ahndoril, författare
Alexander Ahndoril, författare
Berenike Alfvén, advokat
Kerstin Andersson, lärare
Simon Andersson, doktorand i processrätt, Sthlms Universitet
David Aronowitsch, filmare, Story AB
Henry Ascher, barnläkare, professor
Kalle Asp, miljöinspektör
Anna Barsotti, pedagogisk konsult
Carlo Barsotti, regissör
Sara Berg, dramapedagog och författare
Bengt Berg, författare
Åsa Bergman
Mikael Billing, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Anders Björkman, professor, Läkare i Världen.
Margareta Blennow, barnläkare
Anna Bodin, fortbildare, Hjärna Utbildning
Eva Bonnier, förläggare
Åke Bonnier, biskop, Svenska kyrkan
Eva Brick, leg.psykoterapeut
Gunnar O Broth
Josefina Carlstein
Hanna Cederin, förbundsordförande, Ung Vänster
Anna Chronéer, gruppledare, socialt arbete
Lotta Comé, temahandläggare
Anita D´Orazio, asylrådgivare, Läkare i Världen
Sten De Geer, advokat
Per Demérus
Lars Dencik, professor
Johanna Dickson
Walle Dickson, kulturarbetande
Alicia Donat-Magnin, projektledare
Maud Edgren Schori, konsult
Anita Ehnhage
Kerstin Eiserman, leg psykolog, Läkare i Världen
Klara Eklund, barnskötare
Ingela Engström
Jonatan Habib Engqvist, curator och skribent
Kicken Ericson, artist
Karl Erik Lagerlöf, författare, Etikkommissionen i Sverige
Sven Erik Wånell, Ansgarskyrkan Lidingö
Jan-Eric Eriksson, barnläkare, Västerbotten
Lisa Eriksson, musiker
Jonas Flodström, bitr.jurist, Hatem & Sjungham Adv.byrå
Gunnar Forsberg, psykoterapeut
Solveig Freudenthal, Etikkommissionen i Sverige, ordf.
Ewa Frisk, fd socialchef
Basia Frydman, skådespelare
Christer Fällman, trädgårdsmästare Sinnenas Trädgård
Helena Ganslandt, distriktsläkare
Eva Gedin, förläggare, Norstedts förlag
Marianne Gillgren, f.d. journalist SVT, Läkare i Världen
Kurt Gordan, psykolog
Gustaf Grapengiesser, COO, Barnebys
Lars H Gustafsson , barnläkare
Inga-Lill Haglund, pedagog och handledare, IHD personalutveckling
Eva Mari Halén, skolhandledare och lärare
Carsten Hammar, pensionär
Thomas Hammarberg, Europarådets f d kommissionär för Mänskliga Rättigheter
Lars Hammer, filosofisk praktiker
Dona Hariri, jurist, grundare av Jurister på Stockholms Central
Nadja Hatem, advokat, Hatem &Sjunghamn Adv.byrå
Marika Heidebäck, filmare
Hanna Heilborn, filmregissör Story AB
Jenny Hermansson
Anneli Hertz, tandläkare
Anders Hjern, barnläkare
Ulla Hoffmann, Fristadsfonden, ordf.
Elisabeth Hultcrantz, professor em. Linköpings Universitet
Kajsa Hällje, jurist
Brita Hännestrand, läkare och traumaspecialist Etikkommissionen i Sverige
Yvonne Ihmels, journalist
Kerstin Varenius, ordf. Ingen människa är illegal Uppsala
Jonna Jensen, producent, Jensenproduction
Ulf Johanson, professor emeritus
Maria Johanson, säljchef och konsult, Stretch Public AB
Gunnar Johanson, professor, Karolinska Institutet
Karin Johansson Blight, forskare
Sara Johnson, beteendevetare
Karolina Jonson, bibliotekarie
Lissela Jonsson, socionom, volontär, Läkare i Världen
Sanna Jonsson
Theodor Kallifatides, författare
Linda Karlsson, konstnär
Ernesto Katzenstein, ingenjör, Amnesty
Binnie Kristal-Andersson, fil.dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
Hans Lagerberg, författare
Amanda Landell, student
Brita Landoff, filmare
Bianca Leidi, utställningsproducent
Karl-Erik Liljeros
Peter Lindahl, advokat, Lewis & Partners Advokatbyrå
Anna Lindberg, kommunikatör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Tor Lindberg, barnläkare, professor em.
Ann-Margarethe Livh
Juma Lomani, Riksförbundet Shahmama & Salsal
Boril Modin
Jan Modin
Britt Louise Tillbom, skådespelare,
Kristina Lugn, författare och ledamot av Svenska Akademien
Elisabet Lundvall, pensionär
Maja Långbacka, musiker
Jonathan Mair, volontäröversättare/-tolk, Läkare i Världen
Ann Mari Engel, kulturarbetare, Etikkommissionen
Ragnhild Maria Uhle, psykolog, Läkare i Världen
Annika Moberg, Head of Communications, Sveriges unga akademi
Marie Mulvad Fransson, fil. mag och biträdande rektor
Magnus Munkesjö, skådespelare/regissör, Mittiprickteatern
Ramona Myrholm, guldsmed
Sofia Myrholm, antropolog
Maria Myrholm, spec. sjuksköterska barn och ungdom
Markus Naef, arkitekt
Sofia Nisses
Birgitta Nordin, volontär, Läkare i Världen
Helena Norgren
Gerd Nyström, Etikkommissionen
Suzanne Osten, professor regissör och författare
Lisbeth Palmgren, professor em. psykiater
Johanna Palmström, chefredaktör, tidskriften Bang
Cecilia Persson, Etikkommissionen, Lund
Hans Peter Söndergaard läkare, specialist i psykiatri, docent
Ann Petrén, skådespelare
Agneta Pleijel, författare
Jimmy Rajala, kvalitetsingenjör
Kerstin Rhodin, socionom volontär, Läkare i världen
Gunnar Rutqvist, pensionär
Anna Rydmark-Venegas, leg.barnmorska, Etikkomissionen
Niklas Rådström, författare
Filmkollektivet RåFILM
Luciano Scalercio-Berg musiker
Astrid Seeberger, läkare, författare
Youssef Al Shadidi, försäljare
Delér Shakely, läkare
Anuta Sjunghamn, advokat, Hatem&Sjungham Adv.byrå
Bissie Sjöberg, pensionär, PRO
Ann-Mari Sjöberg, fd handelslärare
Sven G Sjöberg
Lukas Sköld, ordförande, Refugees Welcome. Stockholm
Heinz Spira, socionom, Etikkommissionen i Sverige
FilmCentrum Syd
Mania Teimouri
Julia Tiberg, psykolog, Landstinget Dalarna, Psyk.mott. i Borlänge
Anna Tulldahl, systemutvecklare
Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Stockholms Universitet
IMÄI, Ingen Människa är Illegal, Uppsala
Kerstin Varenius, doktorand
Tina Vasiliou, jurist, Vic & Partners Juristbyrå
Sanna Vestin, ordförande, FARR Flyktinggruppernas Riksråd
Monika Viklander, pensionär
Suzanne Viklund, gymnasielärare
Patrick Wanker Larsson
Anna Weitz, producent, dokumentärfilmen Förvaret, RåFILM
Svante Weyler, förläggare
Linda Wheatley, lärare
Olle Wiberg jurist, Juristfirman Olle Wiberg AB
Siv Widerberg, författare
Åke Widfeldt
Rebecka Wikström, student, Ingen människa är illegal
Michael Williams, vice ordförande, FARR Flyktinggruppernas Riksråd
Paulina Wredborg, guldsmed
Per Wästberg, författare och ledamot av Svenska Akademien
Hanna Marija Zivojinovic, Jurist Vic & Partners Juristbyrå
Eva Åsing Johanson

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone