Galleri

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Scrolla ned för att hitta annonser i olika storlekar, kampanjtidning, loggor, affischer, bilder från manifestationer! Längst ner finns länkar till flyer om lagförslaget och remissvaren och annat material i utskriftsformat. Här finns även uppropet på farsi och arabiska!

Reklam för naminsamlingen – nu avslutad

Fler bilder finns i bloggen och på sidan om manifestationer!

Länkar till utskrifter

Hämta faktablad om regeringens förslag om en ny tillfällig lag

Hämta kampanjtidning i pdf-format

Läs tidningen i blädderformat

Hämta bilaga – grupper bakom uppropet – som pdf

Hämta flyer med citat ur remissvar som pdf

Hämta uppropet på farsi som pdf

Hämta uppropet på arabiska som pdf

Länkar till inaktuella utskrifter

Hämta flygblad om lagliga vägar

Baksida 1Baksida 2Baksida 3  till detta flygblad

Hämta 1 maj-flygblad om skyddsbehov och anställningsbarhet

Hämta tecknad affisch ”Skriv under” som pdf

Hämta tecknad flyer ”Skriv under” 4 x A6-format (vykortsstorlek)
Hämta flyer baksida A6 som pdf

Hämta tecknad flyer för utskrift 2 x A5-format (halv A4) som pdf
Hämta flyer baksida A5 som pdf

Hämta affisch med svart bakgrund som pdf

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone