Info

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Den 24 november 2015 presenterade regeringen en rad åtgärder för att minska antalet asylsökande i Sverige. De mest kända är att uppehållstillstånd till asylsökande bara ska vara tillfälliga (även för barn), att de som får korta tillstånd inte ska få återförenas med sin familj och att människor utan id-handlingar inte får åka båt, buss eller tåg till Sverige. Planen innehåller fler punkter, som alla  går ut på att hindra eller avskräcka flyktingar från att komma till Sverige.

Läs om alla åtgärderna på regeringens hemsida.

Många reagerade mot åtgärdspaketet eftersom det kommer att få förfärliga konsekvenser för barn och vuxna som redan är utsatta genom vad de varit med om i hemlandet och på vägen hit. Många höll inte heller med om regeringens katastrofbeskrivning av Sverige.

Läs mer om åtgärderna och hur de drabbar flyktingarna och Sverige.

Läs vad andra skrivit om åtgärderna!

Den 10 december samlades representanter för en rad grupper som bestämde att starta ”Folkkampanj för Asylrätt”. Det är grupper vars medlemmar  dagligen möter flyktingar eller har egen erfarenhet av att vara på flykt. Kampanjen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Se listan över initiativtagare och andra organisationer som har ställt sig bakom uppropet.

Läs fler argument för kraven i artikeln ”Asylrätten – en mänsklig rättighet”, undertecknad av 164 personer.

Enskilda och organisationer uppmanades att ställa sig bakom Folkkampanj för Asylrätt genom att underteckna uppropet, men även med egna uttalanden, brev, videoinspelningar och manifestationer. Partipolitiska organisationer kunde inte stå bakom uppropet, eftersom det vände sig till partier. Vi samlade också exempel på hur flyktingmottagande kan vara en positiv del i att bygga ett tryggt samhälle för alla.

Läs här om goda initiativ i asylmottagandet, smarta integrationsprojekt och hållbar ekonomi.

Vi uppmanade alla att dela med sig av egna uttalanden, brev eller filmer om regeringens förslag till bloggen eller till info@folkkampanjforasylratt.se.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone