Hjälpa nyanlända

Hjälpa nyanlända

Det finns många saker som du som privatperson kan göra för att hjälpa nyanlända. Det finns ingen människa som vill fly sitt hemland men som många gånger ändå måste ta beslutet att göra så. Det finns mängder av saker som detta kan bero på, ingen människas situation är...
Ekonomiska fördelar med invandring

Ekonomiska fördelar med invandring

Även om man aldrig någonsin kan värdesätta pengar mera än människor så har Sverige ändå fått många ekonomiska fördelar med invandring till landet. Forskning visar på sikt att immigration har övervägande positiva effekter på handel, tillväxt, produktivitet och...
Alternativt skyddsbehövande

Alternativt skyddsbehövande

Du kan ha rätt att få stanna i Sverige inte bara som flykting men också genom att vara s.k alternativt skyddsbehövande. Det är enligt EU:s regler som en person kan bedömas vara alternativt skyddsbehövande eller inte. Den eller de personer som bedöms få denna...
Förlänga uppehållstillstånd

Förlänga uppehållstillstånd

Du som är asylsökande i Sverige och som tidigare fått ett temporärt uppehållstillstånd enligt den nya lagen (från 20/6-2015) kan ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd i Sverige. Enligt den nya asyllagen så kan flyktingar bli beviljade ett tillfälligt...
Anhöriginvandring

Anhöriginvandring

Om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, ett alternativt skyddsbehövande eller om du redan ha ett permanent uppehållstillstånd eller ha goda chanser att få ett så kan du ha rätt att få ta din familj till Sverige. Anhöriginvandring eller familjeåterförening...