Välj en sida

Det finns många saker som du som privatperson kan göra för att hjälpa nyanlända. Det finns ingen människa som vill fly sitt hemland men som många gånger ändå måste ta beslutet att göra så. Det finns mängder av saker som detta kan bero på, ingen människas situation är den andras lik. Som privatperson och medmänniska så kan du också hjälpa till för att få nyanlända att känna sig trygga och välkomna i Sverige, som enligt nya asyllagen ska ha en något mer restriktiv policy men som tillåter människor starta ett nytt liv i landet.

En av de vanligaste sakerna som oftast behövs är ett tryggt och anpassat boende. Skulle du som privatperson ha ett hus, lägenhet eller även del av hus eller lägenhet som du vill hyra ut så är detta enormt tacksamt. Har du ett boende som du tror skulle passa en eller flera nyanlända så hör av dig till din kommun om detta.

Många nyanlända som har fått fly för sina liv har som oftast väldigt få kläder med sig. Det är än mera sällan att man har kläder som är anpassade efter Sveriges klimat. Har du hela, rena och varma kläder att skänka så är detta också mycket uppskattat. Även här så kan du kontakta din kommun för att höra hur du kan skänka kläder.

Det finns många flera sätt som du kan hjälpa nyanlända på. De som kommer till Sverige som ensamkommande behöver oftast en god man. Som god man så är du i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Exempelvis så hjälper du den ensamkommande med ekonomiska frågor och personliga angelägenheter som hela tiden uppstår. Även här så kan du läsa mera på din kommuns hemsida samt även på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, skr.se.

 

 

Att lära sig svenska är viktigt för integrationen

En av de absolut viktigaste sakerna om inte den allra viktigaste för integrationen, är att lära sig svenska. Här kommer det alltid att vara upp till den nyanlände själv som behöver ha viljan att lära sig språket. Om du som privatperson är duktig på att lära ut det svenska språket så finns alltid ett behov för dig. Detta kan gälla tex. Som lärare på SFI (Svenska För Invandrare), på språkkvällar som kommunerna anordnar eller enbart genom att bli vän med en nyanländ så att denna får öva på att tala svenska.

Det finns även många bra digitala hjälpmedel online som kan hjälpa nyanlända som vill lära sig svenska. Att lära sig svenska som nyanländ är otroligt viktigt för integrationen, inte bara för den nyanlände men också för samhället i stort. Flera alternativ finns att välja som din skola kan ha eller kan införskaffa. Programmen kan även användas hemma på mobil, surfplatta och dator, vilket enbart främjar inlärandet ytterligare.

 

Var en god medmänniska

När man flyr ifrån sitt hemland, själv eller med sin familj, så behöver man som oftast en hjälpande hand. Här kan det handla mycket om att som privatperson faktiskt våga ta kontakt och prata med en nyanländ. Våga lära känna en ny människa och var vänlig, precis så som du själv hade önskat att du blivit bemött om du varit i samma situation.

Genom att vara öppenhjärtig, empatisk och snäll så kan du hjälpa många nyanlända människor mycket mera än vad många oftast tror. Alla kan inte göra allt men alla kan verkligen göra något, genom att vara en god medmänniska så kan du också hjälpa nyanlända att känna sig trygga och välkomna till Sverige.