Välj en sida

Även om man aldrig någonsin kan värdesätta pengar mera än människor så har Sverige ändå fått många ekonomiska fördelar med invandring till landet.

Forskning visar på sikt att immigration har övervägande positiva effekter på handel, tillväxt, produktivitet och innovation. Sverige hade på 1930-talet en betydande start av en ökad arbetskraftsinvandring. En arbetsinvandring som sedan efter andra världskrigets slut har fortsatt att öka.

Här är det viktigt att se vad för ekonomiska fördelar med invandring en land får på sikt och inte att stirra sig blinda på här och nu. Ett gyllene exempel är just starten på den större arbetskraftsinvandring vi hade för snart 100 år sedan som har hjälpt att bygga Sverige mycket vad det är idag, ett välmående och ekonomiskt starkt land.

När människor flyttar från ett land till Sverige så bidrar dessa med ny kunskap och erfarenhet. Med nya perspektiv och än mera kompetens så ökar den ekonomisk tillväxten i Sverige helt enkelt.

Sveriges nya asyllag är betydligt mera restriktiv gällande arbetskraftsinvandring idag än vad den varit tidigare. Detta gäller både bland högutbildade grupper som forskare och ingenjörer som det gör för mindre utbildade grupper inom exempelvis byggbranschen och sjukvården. Dessa branscher och yrken ovan nämnda är också arbetskraft som Sverige lider brist på.

En förutsättning för ett starkt svenskt näringsliv är även en restriktivitet med bidrag. Ett klart budskap till alla att man behöver kunna försörja sig och sin familj genom eget arbete. Alla former av företagande behöver också underlättas och stimuleras på olika sätt. Här behöver Sverige göra än mera och än bättre för att förbättra för alla de som vill starta eget företag.

I övrigt ska också tilläggas att om Sverige kommer att ha en liberal hållning till invandringen så kommer Sverige på sikt att få en positiv utveckling. De ekonomiska fördelarna med invandring kommer att göra att Sverige kommer att ligga i framkant i både utveckling och välfärd.

 

 

Invandrare är företagsamma

Att Sveriges företagare behöver invandrad arbetskraft står klart. Ekonomiska fördelar med invandring för Sverige som stat innebär dock inte enbart detta.

I Sverige så finns det massor av invandrarföretagare som bidrar enormt mycket till den svenska statsapparaten. Idag så finns det över 90 000 invandrar-ägda företag i Sverige. Vart femte nytt företag startas av en person med invandrarbakgrund där dessa sysselsätter över 300 000 arbetstagare.

De flesta invandrare som kommer till Sverige vill också arbeta och göra rätt för sig. Sverige som land måste dock bli betydligt bättre på att nyttja den kompetens som kommer till Sverige i och med invandringen.

Regler och lagar måste förenklas för både arbetskraft och tjänstemän. Här finns som sagt mycket att kunna förbättra, där det för arbetstagaren först och främst handlar om att lära sig språket vilket är hörnstenen i en god integration. Detta kommer på sikt göra att både svensk välfärd och svenskt näringsliv  kan fortsätta att blomstra.

Invandringen innebär en enorm ekonomisk resurs där vi i dagsläget bara nyttjar en liten del av dess potential. Sverige behöver invandring men även en långsiktig och hållbar integration för att skapa ett samhälle där alla vill hjälpa till att bidra. Så att hjälpa nyanlända skapar bättre förutsättning för det svenska samhället.