Du som är asylsökande i Sverige och som tidigare fått ett temporärt uppehållstillstånd enligt den nya lagen (från 20/6-2015) kan ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd i Sverige.

Enligt den nya asyllagen så kan flyktingar bli beviljade ett tillfälligt uppehållstillstånd som är giltig i 3 års tid. För alla asylsökande som faller under kategorin alternativt skyddsbehövande så kan man bli beviljad ett tillfälligt uppehållstillstånd som är giltig i 13 månader.

Både flyktingar och alla personer med ett alternativt skyddsbehövande kan ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd. Detta kan göras både via webben eller via vanlig post. Om du väljer att ansöka om att förlänga uppehållstillstånd på webben så kan du göra detta på Migrationsverkets hemsida, migrationsverket.se.

För att du ska kunna ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd i Sverige på webben så behöver du en personlig kod. Din personliga kod får du skicka i ett brev till din folkbokföringsadress. Brevet med din personliga kod får du från Migrationsverket två månader innan ditt nuvarande temporära uppehållstillstånd går ut.

Du behöver även ditt beteckningsnummer som du hittar i brevet från Migrationsverket. Då ditt brev skickas till din folkbokföringsadress så behöver du komma ihåg att meddela Skatteverket om du skulle byta bostadsadress. På så vis riskerar du heller inte att ditt brev skulle komma på villovägar.

 

 

 Förlänga uppehållstillstånd innan ditt går ut

Du ansöker om att förlänga ditt uppehållstillstånd innan ditt nuvarande tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Du kan dock inte skicka in en ansökan om förlängning tidigare än två månader innan det går ut.

Om ni även skulle vara flera personer i er familj vars tillstånd går ut ungefär samtidigt så ska ni ansöka om förlängning samtidigt. Att ansöka om att förlänga uppehållstillstånd för familjen kan också göras på Migrationsverkets hemsida.

Här är det även viktigt att komma ihåg att inte missa att ansöka om förlängning innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla. Skulle du missa detta så får du heller inte arbeta under tiden som du väntar på Migrationsverkets beslut. Du riskerar även att gå miste om saker som exempelvis etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning.

 

 

Ansök om ett förlängt uppehållstillstånd via post

Om du istället skulle ansöka om att förlänga ditt eller familjens uppehållstillstånd per post så behöver ni fylla i en ansökningsblankett för varje enskild familjemedlem och sedan posta dem i ett gemensamt kuvert till Migrationsverket.

I din skriftliga ansökan per post så ska du även ange varför du vill ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd i Sverige. För att din ansökan även ska bli komplett så behöver du i många fall även skicka in flera bilagor.

Bilagorna kan vara blanketter eller dokument som visar att du uppfyller kraven för att bli beviljat ett förlängt uppehållstillstånd. Vilka bilagor som du ska skicka in beror även på varför du vill bo kvar i Sverige.

Här är det också viktigt att veta om att samtliga bilagor måste skickas per post till Migrationsverket. Detta gäller även dig som ansöker om förlängt uppehållstillstånd via webben. Då ditt ärende får en än längre handläggningstid om Migrationsverket skulle behöva påminna dig om dina bilagor så är det viktigt att inte missa dessa.

Efter att du skickat in din ansökan så kommer du att få en bekräftelse från Migrationsverket att de mottagit din ansökan om ett förlängt uppehållstillstånd i Sverige. När Migrationsverket har fattat ett beslut i ditt ärende så meddelas du detta som oftast via post.