Ett tillfälligt uppehållstillstånd innebär att du som kommer till Sverige får möjlighet att stanna i landet under en tidsbegränsad period. I Sverige så finns idag två olika typer av uppehållstillstånd, ett tillfälligt uppehållstillstånd och ett permanent uppehållstillstånd.

Den tillfälliga asyllagen som trädde i kraft i juni 2016 har försvårat för människor på flykt att få ett permanent uppehållstillstånd. Detta är något som vi arbetar aktivt och kraftigt för att det ska förändras. Förändringen som vi önskar ske är tillbaka till den mera humana migrationspolitik som Sverige tidigare har fört.

Idag så är nästan samtliga de uppehållstillstånd som beviljas i Sverige tillfälliga. De tillfälliga uppehållstillstånden delas även in om du kommer till Sverige som flykting eller som du räknas in under kategorin alternativt skyddsbehövande.

Du räknas som flykting om du kommer till Sverige på flykt från ditt hemland av skäl som är godkända av det svensk lag och FN:s flyktingkonvention. Dessa godkända skäl är om du flyr p.g.a. ras, nationalitet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös uppfattning eller samhörighet med en i hemlandet icke tillåten organisation.

Som flykting så kan du få ett tillfälligt uppehållstillstånd i 3 år. Efter 3 år så kan du ansöka om att förlänga uppehållstillstånd.

Kommer du på flykt till Sverige under kategorin alternativt skyddsbehövande så gäller andra regler. Alla människor som riskerar fysiskt våld och straff av något slag räknas in i denna kategori. Fysiskt straff kan exempelvis gälla dödsstraff, tortyr eller annan inhuman fysisk bestraffning. Riskerar du att drabbas av en pågående väpnad konflikt i ditt hemland så ingår du också i kategorin för alternativt skyddsbehövande.

När det gäller alternativt skyddsbehövande så kan du få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader. Efter 13 månader så kan du ansöka om ett förlängt tillfälligt uppehållstillstånd.

 

 

Så ansöker du om tillfälligt uppehållstillstånd

Du ansöker om uppehållstillstånd i samband med när du kommer till Sverige. Detta kan du göra direkt hos gränspolisen eller hos migrationsverket. Ett förlängt uppehållstillstånd kan du ansöka om online. För att kunna ansöka så behöver du en personlig kod. Denna kod kommer i ett brev från Migrationsverket till din folkbokföringsadress två månader innan ditt uppehållstillstånd slutar att gälla.

Du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla men inte tidigare än två månader innan det nuvarande går ut. Om ni är flera i familjen vars tillfälliga uppehållstillstånd går ut ungefär samtidigt så ska ni ansöka om förlängning samtidigt. Du hittar mera information om vad du behöver delge för ytterligare information i din ansökan på migrationsverkets hemsida.

 

 

Handläggningstid för tillfälliga uppehållstillstånd 

Det svenska migrationsverket gör allt det kan för att du inte ska behöva vänta längre än nödvändigt på din ansökan. Under rådande tuffa arbetssituation så är den genomsnittliga handläggningstiden för asylärenden ca 9,5 månad.

 

 

Kritik gällande temporära uppehållstillstånd

Det finns en massvis kritik från mängder av organisationer för mänskliga rättigheter gällande den tillfälliga asyllagen. Kritik från exempelvis Amnesty, UNHCR och Unicef har- och är kraftig mot den svenska regeringen. Påtryckningar mot den svenska regeringen sker ständigt i hopp om att Sverige ska återgå till den tidigare mera humana lagstiftningen om asylregler.

Vad gäller konsekvenser av den nya asyllagen så visar en tidigare utredning från Röda korset på en mängd negativa hälsokonsekvenser. Den psykiska ohälsan som sprids på grund av den otrygghet som tillfälliga uppehållstillstånd ger är en faktor. En annan faktor visar från samma utredning att det ofta är kvinnor som drabbas hårdare p.g.a. det hårdare försörjningskrav som den tillfälliga asyllagen innebär.