Om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, ett alternativt skyddsbehövande eller om du redan ha ett permanent uppehållstillstånd eller ha goda chanser att få ett så kan du ha rätt att få ta din familj till Sverige.

Anhöriginvandring eller familjeåterförening som du också kallas har försvårats genom den nya tillfälliga asyllagen som kom 20/7–2016. Lagen är betydlig tuffare nu än den tidigare mera humana asyllagen. Den tillfälliga asyllagen är giltig t.o.m. 19/7–2021, vi på folkkampanjforasylratt.se arbetar aktivt för en återgång till en mera human invandringspolitik.

Idag så är lagen som så att din familj kan ansöka om att flytta till dig i Sverige om du redan har ett permanent uppehållstillstånd. Du kan också ha rätt till anhöriginvandring om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Detta gäller om du har flyktingstatus eller alternativt skyddsbehövande och bedöms ha goda möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd.

 

 

Familjeåterföring under tidsbegränsade uppehållstillstånd

För att din familj ska kunna komma och bo med dig så behöver du först ha ett giltigt uppehållstillstånd. Var noga med att skicka in en eventuell förlängningsansökan i god tid innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Om du inte skulle göra detta så behöver Migrationsverket först besluta om du har rätt till fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Det innebär att det inte räcker att du har en tidigare hade ett uppehållstillstånd.

Efter att Migrationsverket kontrollerat ditt uppehållstillstånd så prövas din familjs ansökan om uppehållstillstånd. Här avgörs Migrationsverket beslut först på om det möjligt att du skulle få permanent uppehållstillstånd efter en förlängningsansökan.

Som flykting eller som alternativt skyddsbehövande har du goda möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd. Skulle uppgifter visa att du inte kommer att ha kvar din skyddsstatus så är det inte troligt att få permanent uppehållstillstånd.

 

 

Regler för anhöriginvandring

Det finns med den nya asyllagen hårdare regler gällande vilka som får flytta till dig i Sverige. Granskning och utredning från Migrationsverket är hårdare på direkt uppdrag från Sveriges regering. För att din familj ska kunna flytta till dig så gäller:

  • Det är enbart din närmaste familj som får flytta till dig i Sverige som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Som familj så räknas make, maka, dina barn under 18 år och registrerad partner/sambo.
  • Barn som är 18 år samt annan släkt kan inte flytta till dig i Sverige om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Om du själv är under 18 år räknas dina föräldrar som närmaste familj. Det är endast i vissa undantag som det är möjligt att få uppehållstillstånd för andra familjemedlemmar.
  • Skulle du ha planer att gifta dig eller att bli sambo med din partner så kan också blivande make/maka/sambo få flytta till dig. För att detta ska vara möjligt så behöver du först ha ett permanent uppehållstillstånd. Även annan släkt kan ha rätt att flytta till dig, här gäller också att du först har ett permanent uppehållstillstånd. Så länge som ditt uppehållstillstånd gäller, lika länge kommer din familjs uppehållstillstånd också att gälla.

 

Försörjningskrav för anhöriginvandrare

För att ha rätt till familjeåterförening kan du behöva visa att du kan försörja din familj och dig själv. Du behöver också ha en tillräckligt stor bostad där du och din familj kan bo. Vid en eventuell utredning hos Migrationsverket så kan du behöva bevisa allt detta.

Dina inkomster för detta försörjningskrav behöver inte enbart komma från en lön från ditt arbete. Även ersättning från A-kassa, sjukpenning och en inkomstgrundad ålderspension kan godkännas. Tillgångar som en förmögenhet som du och familjen kan leva på kan också godkännas av Migrationsverket. Hur stor din inkomst behöver vara för att uppfylla försörjningskravet beror på hur stor din familj är samt hur hög boendekostnaden är.

På Migrationsverkets hemsida så kan du även läsa mera om inkomst och boende gäller nuvarande försörjningskrav. Nedan så kan finna viss statistik om hur anhöriginvandring har sett ut i Sverige de senaste åren. Även här så kan du läsa än mera ingående statistik på Migrationsverkets hemsida.

 

 

Anhöriginvandring 2019

57 233 personer fick uppehållstillstånd under 2019 som anhöriginvandrade. Uppehållstillstånd beviljades för att de var anhöriga till en person i Sverige som har antingen svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige. En minskning med 10 782 personer från föregående år.

 

 

Anhöriginvandring 2018

68 015 fick uppehållstillstånd under 2018 som anhöriginvandrare. Uppehållstillstånd beviljades för att de var anhöriga till en person i Sverige som har antingen svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige. En ökning med 17 915 från föregående år.

 

 

Anhöriginvandring 2017

50 100 fick uppehållstillstånd under 2017 som anhöriginvandrare. Uppehållstillstånd beviljades för att de var anhöriga till en person i Sverige som har antingen svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige.